ติดต่อเรา

โรงเรียนต้นกล้า 292 หมู่ 6 กม.ที่ 4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์. 0-5334-5912 โทรสาร. 0-5334-5913 มือถือ. 08-9700-7798 อีเมล์ : info@tonkla.ac.th
เว็ปไซต์ : http://www.tonkla.ac.th


โรงเรียนต้นกล้า มีความยินดีกับผู้ปกครองที่สนใจในโรงเรียนต้นกล้า ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างบน

หรือ ท่านสามารถกรอกรายละเอียดของท่าน และส่งมาให้กับทางโรงเรียน เมื่อทางโรงเรียนได้รับจะรีบดำเนินการติดต่อท่านผู้ปกครองทันที


หัวข้อติดต่อเรา :
Email :
ชื่อ :
รายละเอียด :
รหัสที่โชว์ให้เห็นใส่ตรงนี้