ศึกษานิเทศก์เยี่ยมโรงเรียนต้นกล้า

วันนี้ (16 มิถุนายน 2564) ทางโรงเรียนต้นกล้าได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ศน.วาสนา บุญญประภาและคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้านิเทศติดตามแนวทางในการพัฒนาส่งเสริม กำกับดูแล การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต้นกล้า ตามนโยบายปฏิรูประบบการประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎกระทรวง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประธานกรรมการอำนวยการโรงเรียนต้นกล้า (คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ) และหัวหน้างานวิชาการ (คุณชนัสนันท์ กัญชนะ) ร่วมให้การต้อนรับ

ศน.วาสนา บุญญประภาและคณะ มีข้อความแนะนำในการเยี่ยมชมให้กับทางโรงเรียน “ในสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัส Covid-19 ได้ระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทางโรงเรียนตระหนักถึงสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขภาพของผู้เรียน ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา มุ่งเน้นถึงความร่วมมือบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งควบคู่การสร้างความตระหนักให้เกิดการรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต
ขอชื่นชมในความตั้งใจ มุ่งมั่น เพื่อให้เด็กมีคุณภาพ บรรลุตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ”

ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้นกล้าขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศก์ ที่มาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำ ทางโรงเรียนจะนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า