ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม 2564

17 พฤษภาคม 2564         

เริ่มเรียน Jump Start Course

11 มิถุนายน 2564

สิ้นสุดการเรียน Jump Start Course

14 มิถุนายน 2564

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

9 กรกฎาคม 2564

Home-Based Learning

26 กรกฎาคม 2564

เรียนเพิ่มเติมในรูปแบบ Home-Based Learning

(วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา)

28 กรกฎาคม 2564

เรียนเพิ่มเติมในรูปแบบ Home-Based Learning

(วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2564

Recharge Week

5-31 สิงหาคม 2564

Home-Based Learning

12 สิงหาคม 2564

เรียนเพิ่มเติมในรูปแบบ Home-Based Learning

(วันแม่แห่งชาติ)

13 ตุลาคม 2564

เรียนเพิ่มเติมในรูปแบบ Home-Based Learning

29 ตุลาคม 2564

วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1/2564

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า