สารจากผู้ก่อตั้ง

สารจากผู้ก่อตั้ง

ผมก่อตั้งโรงเรียนต้นกล้าด้วยความเชื่อว่าถ้านักเรียนเป็นผู้ที่มีความสุข กล้าคิด กล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง เขาจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่ทีมผู้ร่วมก่อตั้ง ผม คุณชลิดา สถิตนิรมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปะกิจ ประธานอำนวยการโรงเรียน และอาจารย์พงษ์ ตนานนท์ ที่ปรึกษาโรงเรียน ร่วมกันบรรจงออกแบบเพื่อให้ความคิดกลายเป็นรูปธรรม โดยเลือกคำพูดแรกที่สื่อสารสู่สังคมว่า “โรงเรียนต้นกล้าบ่มเพาะจินตนาการและความสุข”

ผมเชื่อว่า เมื่อพูดถึงความสุข ความสุขก็เริ่มแตกหน่อผลิบานขึ้น และ ณ ที่นี่ ความสุขค่อยๆ เบ่งบานขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความคิดนำสู่การปฏิบัติอย่างสอดคล้องกลมกลืน และเราเชื่อเช่นเดียวกับแพทย์ว่า สมองทำงานดีที่สุดเมื่อมีความสุข ดังนั้น ความอ่อนโยน ความ รักและความเอาใจใส่ คือเอกลักษณ์ของคำว่าโรงเรียนต้นกล้า

โรงเรียนต้นกล้าถูกเลือกจากผู้ปกครองเพื่อให้บุตรหลานท่านมาเรียนเพราะเหตุผลเรื่องความสุขมากกว่าการเป็นผู้เก่งกาจสามารถอย่างเร่งรีบรวดเร็วทันใจ และเชื่อว่า สมองทำงานดีที่สุดเมื่อผู้เรียนมีความสุข ความสุขเปรียบเสมือนน้ำที่นำสารอาหารซึมสู่รากแก้ว รากแขนง รากฝอยของเด็กๆ นักเรียนจึงอยู่ในชุมชนที่ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ผู้บริหารและครูที่เชื่อว่าความสุขเป็นทั้งวิธิการและเป้าหมาย ชุมชนที่งดงามเช่นนี้เองย่อมทำให้สมาชิกในชุมชนมีความสุขมากขึ้น ส่งเสริมความสุขซึ่งกันและกัน

ที่นี่เราเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นทุกหนแห่ง เป็นไปได้เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ทุกคน และเราจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อเติบโตในฐานะเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน 

“บ่มเพาะจินตนาการ และความสุข”

ต้นกล้าไม่เคยเป็นแค่โรงเรียน
ที่มีอาคาร สิ่งปลูกสร้าง แต่ต้นกล้าคือ
พื้นที่แห่งการเรียนรู้ การบ่มเพาะจินตนาการ
ภายใต้ความเอื้ออาทร และความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากบุคลากรของเราทุกคน

พวกเรายินดีต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครองที่จะเข้ามาร่วม
เป็นหนึ่งในครอบครัวต้นกล้า ที่จะดูแล บ่มเพาะต้นกล้าน้อย
ให้เติบโตอย่างแข็งแรง และสดใสร่วมกันต่อไป
บุญเอนก มณีธรรม
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนต้นกล้า
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า