พวกเราคือต้นกล้า

พวกเราคือต้นกล้า

พวกเราที่โรงเรียนต้นกล้าเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กๆ เกิดขึ้นได้เมื่อเขามีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ต้นกล้าจึงมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่เด็กๆ จะได้รับการดูแล เอาใจใส่ ด้วยความรัก ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อที่พวกเขาจะเติบโตตามเส้นทางของตนเองกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงต่อไปในอนาคต

พ.ศ.

2552

คือปีก่อตั้งโรงเรียนต้นกล้า

ขนาด

20 ไร่

คือพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน

จำนวน

648 คน

คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดในขณะนี้

 1. พวกเราเริ่มสร้างโรงเรียนจากผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย จิตวิทยา และการบริหารการศึกษาที่มีความเชื่ออย่างเดียวกันว่า “ความสุขที่ต้นธารของการเรียนรู้”
 2. พวกเราเชื่อว่าการเรียนรู้คือชีวิตประจำวันของเด็กๆ ทุกคนซึ่งเป็นทั้งกระบวนการและเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
 3. ต้นกล้าคือโรงเรียนทางเลือกที่ช่วยให้เด็กๆ ได้ออกแบบวางแผนอนาคตของตัวเองในทุกระดับ
 4. การจัดการเรียนรู้เน้นที่การให้การสนับสนุนนักเรียนรายบุคคล ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Journey) ตามความสนใจและความต้องการของนักเรียน
 5. เราตั้งอยู่ที่ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 15 นาที
 6. พื้นที่เกือบ 20 ไร่ของเรา มีเพียง 1 ใน 3 ที่เป็นอาคารเรียน ส่วนอื่นๆ ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนตามช่วงชั้น และพื้นที่โล่งให้เด็กๆ ได้ใช้ชีวิตนอกห้องเรียนคู่ขนานกับการใช้ห้องเรียน และห้องกิจกรรมต่างๆ เสริมทักษะการเรียนรู้และจินตนาการ
 1. โรงเรียนต้นกล้าเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2-12 ปี ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
 2. โรงเรียนออกแบบพื้นที่สำหรับกิจกรรมอันหลากหลายอาทิ สระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก ห้องเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย (Tonkla’s Institute of Sensory Integration) แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์และดิจิตอล (Happy Digital Learning Space) ห้องศิลปะ (Fine Art Space) ห้อง Imagineering Lab
 3. ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทั้งทักษะชีวิต ทักษะทางวิชาการ ทักษะดิจิตอล โรงเรียนให้ความสำคัญกับทักษะทางอารมณ์และสังคม โดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาเชิงบวกจากประเทศฟินแลนด์ หรือ Positive Learning Finland เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
 4. โรงเรียนต้นกล้ามีพยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด และจิตแพทย์ที่ปรึกษาประจำโรงเรียน ภายใต้ชื่อทีม Well-Being เพื่อช่วยดูแลเด็กๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสมตามธรรมชาติของช่วงวัย
 5. โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยจัดสรรเวลาครึ่งหนึ่งเรียนรู้เป็นภาษาไทย อีกครึ่งหนึ่งเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ (ทุกระดับชั้น) โดยมีครูประจำชั้นต่างชาติ (ตั้งแต่ระดับอนุบาล 3-ประถมศึกษาปีที่ 6)
 6. นักเรียนต้นกล้าสามารถไปเรียนต่อได้ในต่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชนระดับจังหวัดทั้งในและนอกเชียงใหม่ทั้งโปรแกรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (โฮมสคูล)
 7. ที่ต้นกล้า เราให้ความสำคัญกับความรักและความเอาใจใส่ต่อนักเรียน ความปลอดภัยในทุกด้าน และการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนา
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า