หน้าแรก

โรงเรียนต้นกล้า

พวกเราที่โรงเรียนต้นกล้าเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กๆ เกิดขึ้นได้เมื่อเขามีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ต้นกล้าจึงมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่เด็กๆ จะได้รับการดูแล เอาใจใส่ ด้วยความรัก ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อที่พวกเขาจะเติบโตตามเส้นทางของตนเองกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงต่อไปในอนาคต

ข่าวสารโรงเรียน

ฟินแลนด์ขนาดย่อมในโรงเรียนต้นกล้า

วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนต้นกล้าจัดกิจกรรม Hello Finland เพื่อต้อนรับเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ H.E. Jyri Järviaho กงสุลกิตติมศักดิ์ คุณณรงค์ คองประเสริฐและคณะ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Learn through play ที่ต้นกล้าได้ริเริ่มและจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นมาแล้วเป็นเวลา 12 ปี

ทีมต้นกล้า

สิงหาคม 11, 2021

ศึกษานิเทศก์เยี่ยมโรงเรียนต้นกล้า

วันนี้ (16 มิถุนายน 2564) ทางโรงเรียนต้นกล้าได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ศน.วาสนา บุญญประภาและคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้านิเทศติดตามแนวทางในการพัฒนาส่งเสริม กำกับดูแล การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต้นกล้า

ทีมต้นกล้า

สิงหาคม 11, 2021

หลักสูตร

อนุบาล/ปฐมวัย

โรงเรียนต้นกล้าจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ พัฒนาเติบโตสมวัย ความงาม ความอดทนพยายาม ความรัก ความสามารถ ความคิด เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเปี่ยมไปด้วยจินตนาการในการเรียนรู้ มีพื้นฐานทักษะทางภาษาที่ดี ในบรรยากาศที่ปลอดภัย เป็นมิตร และเปิดกว้าง โดยใช้กระบวนการอันหลากหลายเพื่อให้เด็กๆ มีความสุขกับการเรียนรู้ในแบบของตนเอง

ประถมศึกษา

โรงเรียนต้นกล้าปรับหลักสูตรระดับประถมศึกษาให้เหมาะสมในการเตรียมความพร้อมรับควาเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ มีความสุขกับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ ให้ผู้เรียนได้นำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาอันซับซ้อน และออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชีวิตและสังคมที่พวกเขาอยู่

หลักสูตรปฐมวัยจากประเทศฟินแลนด์

หลักสูตรปฐมวัย HEI Schools Teacher Toolkit จากฟินแลนด์ คือหลักสูตรมาตรฐานสูงจากประเทศฟินแลนด์ที่ช่วยยกระดับให้เกิดมาตรฐานระดับสากล มาพร้อมกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบฟินแลนด์ โครงสร้างหลักสูตร สื่อการสอน เครื่องมือการประเมิน และการพัฒนาศักยภาพครูให้สูงยิ่งขึ้นไปผ่านการแลกเปลี่ยนกับทีม HEI Schools ประเทศฟินแลนด์อย่างสม่ำเสมอ

“จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน
ตามพัฒนาการของนักเรียน พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
และความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่าและมีความสุข”

ติดต่อเรา

โรงเรียนต้นกล้า
เลขที่ 292 หมู่ 6 กม.ที่ 4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50210
โทรศัพท์  089-7007798, 0-5334-5912 (เวลาทำการ 08.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์)

สภาพอากาศวันนี้จาก AirVisual

เพื่อนของเรา

TONKLA IN A NUTSHELL

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า