หน้าแรก.

Tonkla Modern School

อีกก้าวสำคัญของโรงเรียนต้นกล้า สู่การยกระดับปรับวิสัยทัศน์และทิศทางการจัดการศึกษา จากแนวคิดโรงเรียนทางเลือกสู่โมเดิร์นสคูล ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพด้านวิชาการ โดยมิได้ละทิ้งหัวใจสำคัญ คือ ความสุขและจินตนาการ ไปพร้อมกับมีความเข้าใจและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ประถมศึกษา

โรงเรียนต้นกล้าปรับหลักสูตรระดับประถมศึกษาให้เหมาะสมในการเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ มีความสุขกับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้นำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาอันซับซ้อน และออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชีวิตและสังคมที่พวกเขาอยู่

อนุบาล/ปฐมวัย

โรงเรียนต้นกล้าจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ พัฒนาเติบโตสมวัย ความงาม ความอดทนพยายาม ความรัก ความสามารถ ความคิด เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเปี่ยมไปด้วยจินตนาการในการเรียนรู้ มีพื้นฐานทักษะทางภาษาที่ดี ในบรรยากาศที่ปลอดภัย เป็นมิตร และเปิดกว้าง โดยใช้กระบวนการอันหลากหลายเพื่อให้เด็ก ๆ มีความสุขกับการเรียนรู้ในแบบของตนเอง

Hei school

หลักสูตรปฐมวัยจากประเทศฟินแลนด์Finland

หลักสูตรปฐมวัย HEI Schools Teacher Toolkit จากฟินแลนด์ คือหลักสูตรมาตรฐานสูงจากประเทศฟินแลนด์ที่ช่วยยกระดับให้เกิดมาตรฐานระดับสากล มาพร้อมกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบฟินแลนด์ โครงสร้างหลักสูตร สื่อการสอน เครื่องมือการประเมิน และการพัฒนาศักยภาพครูให้สูงยิ่งขึ้นไปผ่านการแลกเปลี่ยนกับทีม HEI Schools ประเทศฟินแลนด์อย่างสม่ำเสมอ

“จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน
ตามพัฒนาการของนักเรียน พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
และความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่าและมีความสุข”

Contact us

โรงเรียนต้นกล้า
เลขที่ 292 หมู่ 6 กม.ที่ 4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50210
โทรศัพท์  089-7007798, 0-5334-5912 (เวลาทำการ 08.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์)

สภาพอากาศวันนี้จาก AirVisual

เพื่อนของเรา

TONKLA IN A NUTSHELL

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า