พื้นที่การเรียนรู้

Happy Learning Area

“บ่มเพาะ จินตนาการและความสุข”

พื้นที่การเรียนรู้

20 ไร่

นอกห้องเรียน 24,000 ตาราง จำนวนห้องเรียน 50 ห้อง

พื้นที่ห้องประกอบการเรียนรู้ 700 ตารางเมตร

“ห้องเรียนไม่จำเป็นต้องมีกำแพงสี่ด้านเท่านั้น

เพราะการเรียนรู้ต้องเกิดขึ้นได้ ในทุก ๆ ตารางเมตรของโรงเรียน”

เน้นพื้นที่ใช้สอยหลากหลายแบบ เพื่อให้ครูสามารถสร้างสัมพันธ์อันดี เพื่อให้นักเรียนตัวน้อยเกิดความไว้วางใจ และรู้สึกปลอดภัย ผ่านพื้นที่เล่นเพื่อเรียนรู้ และพื้นที่อ่านนิทานร่วมกัน พื้นที่เล่นภายนอกอาคารไม่ว่าจะเป็นสวนป่าฟินน์ 1 ที่มีเครื่องเล่นซึ่งออกแบบตามหลักการ Sensory Integration ที่จะกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กๆ สนามเด็กเล่น สนามหญ้าขนาดใหญ่ ล้วนเป็นไปตามช่วงอายุของเด็กๆ ซึ่งออกแบบตามพัฒนาการและความสนใจของช่วงวัยนั้นๆ

 ห้องเรียนจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องการความสงบและความตั้งใจ จดจ่อ และการฝึกฝนทักษะเฉพาะต่างๆ เช่น การเขียน การทำงานร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนประถมจะได้ใช้ห้องประกอบการเรียนรู้อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์และดิจิตอล (Happy Digital Learning Space) ห้องศิลปะ (Fine Art Space) และห้อง Imagineering Lab

พื้นที่โรงเรียนต้นกล้าประกอบด้วยสนามวิ่งขนาด 150 เมตร สนามหญ้าขนาด เมตร สวนป่าฟินน์ 1 สำหรับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ และสวนป่าฟินน์ 2 สำหรับกิจกรรม เช่น การปั่นจักรยาน สนามบาสเกตบอล และสระว่ายน้ำขนาด เมตร สำหรับเด็กเล็ก

ห้องประชุม

ห้องประชุมใหญ่ขนาด 198 ที่นั่ง และห้องประชุมเล็กขนาด 63 ที่นั่ง ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทำกิจกรรมของทั้งโรงเรียนและกิจกรรมของเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงรูปแบบต่างๆ หรือละครเวที นอกจากนี้เด็กๆ ยังสามารถใช้พื้นที่ลานแดง เพื่อกิจกรรมการแสดงอย่างไม่เป็นทางการได้ด้วยตนเอง

ห้องกิจกรรม TISI (Tonkla’s Institute of Sensory Integration)

กิจกรรม TISI เป็นกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม และอารมณ์โดยนักกิจกรรมบำบัด หรือ Occupational Therapist จากศูนย์ Power Play โดยให้ความสำคัญกับนักเรียนที่มีความต้องการพัฒนาเป็นพิเศษหรือนักเรียนที่ผู้ปกครองสนใจพัฒนาเพิ่มเติมจากการเรียน Sensory Integration ที่โรงเรียนได้ออกแบบให้นักเรียนอยู่แล้ว

ห้องสมุด

พื้นที่การเรียนรู้ที่เด็กๆ ต้นกล้าใช้เวลาว่างมาพักผ่อน หยิบหนังสือเล่มที่ตัวเองสนใจในมุมที่เด็กๆ จะรู้สึกปลอดภัยและได้ใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ ทั้งยังเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ของเด็กๆ และกับผู้ปกครอง ที่ห้องสมุดมีพี่กอริล่าคอยต้อนรับเด็กๆ อยู่เสมอ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า