ติดต่อต้นกล้า

ติดต่อเรา

โรงเรียนต้นกล้า

เลขที่ 292 หมู่ 6 กม.ที่ 4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
50210

 • 089-7007798 และ 0-5334-5912  
 • info@tonkla.ac.th
 • เวลาทำการ 08.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (โรงเรียนปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้ปกครองที่สนใจจะสมัครเรียนให้บุตรหลาน สามารถกรอกความประสงค์เข้าเยี่ยมชมออนไลน์ ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับ เพื่อแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจแนวทางการศึกษาของโรงเรียนกับผู้ปกครอง ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งยืนยันนัดเวลาที่สะดวกเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนต่อไป

ศึกษาดูงานที่ต้นกล้า

โรงเรียนต้นกล้าเปิดรับคณะเพื่อมาศึกษาดูงานกับโรงเรียนต้นกล้าตั้งแต่ 20-60 คน เพื่อให้การศึกษาดูงานเป็นไปได้อย่างทั่วถึง และเกิดบทสนทนาที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรทั้งจากคณะดูงานและภายในโรงเรียนต้นกล้า

เราเปิดรับคณะศึกษาดูงานเฉลี่ยเดือนละ 1 คณะ และต้องติดต่อโรงเรียนล่วงหน้าเพื่อนัดหมายและซักซ้อมความเข้าใจในการเยี่ยมชม ได้ตามช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้

โทรศัพท์  089-7007798 และ 0-5334-5912  

Email : info@tonkla.ac.th

หัวข้อการศึกษาดูงานที่ผ่านมา

 • การเรียนรู้ผ่านการเล่น (Learn through Play)
 • การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาระบบประสาทรับรู้  (Sensory Integration)
 • ระบบการคัดกรองและการดูแลนักเรียนรายบุคคลเพื่อสนับสนุนพัฒนาการตามช่วงวัย
 • การออกแบบ Learning Modules เพื่อการเรียนรู้ตามหลักการ 4C ของโรงเรียนต้นกล้า

รวมเบอร์โทรศัพท์
สำหรับติดต่อโรงเรียนต้นกล้า

Kindergarten

・T Building – 081 724 6770
・K Building – 081 724 7582
International Program

・A Building – 065 005 6156

Primary

・L Building – 061 791 2229

Human Resources

 • 084 687 2277

Admission

 • 089 700 7798

Finance

 • 089 700 7798

Information

 • 053 345 912

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า