ร่วมงานกับต้นกล้า

ร่วมงานกับต้นกล้า

คุณค่าที่ต้นกล้ายึดถือคือศักยภาพการของเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เราเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์และหลักการแห่งความเสมอภาค เราเชื่อว่าทัศนคติที่ดีและความเป็นมืออาชีพในงานของตนเป็นสิ่งสำคัญ เราเชื่อมั่นใจความเป็นทีมและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

เรายินดีพิจารณาผู้สมัครที่ยังไม่มีประกอบวิชาชีพเบื้องต้น เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ เข้าใจการศึกษาแนวใหม่ และยอมรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดี เราพิจารณาผู้ที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้นเป็นพื้นฐาน โรงเรียนต้นกล้าเปิดรับสมัครบุคลากรทั้งด้านงานวิชาการ งานสนับสนุนการศึกษา และงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

Are you passionate about making a difference in the classroom? Looking for a flexible and rewarding teaching role? We have the perfect opportunity for you!

🍎 Position: Substitute Teacher

Benefits & Compensation:

 • Full-day teaching (7:50 am to 3:30 pm): Earn between 1,800 to 2,000 Thai baht. Expect 4-5 teaching periods daily, with all lesson plans ready for you. Just bring your creativity for the materials!
 • Half-day shifts (7:50 am to 12:00 pm): Perfect for those who love working with our littlest learners in kindergarten. Earn 1,200 Thai baht and teach sessions that vary from 30 to 45 minutes.
 • Hourly teaching gigs? We got you! Rates vary between 350 to 500 Thai baht, depending on the role and preparation needed.

📚 Your Role: While lesson plans are provided, your spark of creativity will be needed to prepare engaging teaching materials. You’ll also have the important task of marking student work and updating grade records. And, when not in class? Any planning can be done in the teachers’ office!

Apply now and embark on a rewarding journey with us. Shape futures, one class at a time. 🌱

If you are interested, please send your CV to email: et_recruitment@tonkla.ac.th or to  kasama.y@tonkla.ac.th 

📢 Tonkla School is set on nearly 8 acres of beautiful Chiang Mai. We aspire to be a modern school with high expectations and aspirations for each student. Our school is the first school in Thailand to use HEI Schools Teacher Toolkit from Finland, integrated with a holistic approach which means that teaching goes beyond academic education. For more information, please visit: https://.tonkla.ac.th/en/

As our school is rapidly expanding, we have a number of vacancies in both kindergarten and primary levels for English and home room teachers.
📍Position:
• 20 to 22 hours per week, Monday to Friday
• Up to 25-30 students per class
• 12 months contract (renewable)

📍Rewards & Benefits
• Salary range: THB 30,000 – THB 45,000 per month, negotiable, depending on qualifications and experience
• Paid public and school holidays
• HR and visa support
• Social security

📍Requirement:
• Bachelor’s degree (preference will be given to those with Education/Teaching related degrees)
• Licensed/certified teacher
• A recognized EFL or ESL qualification
• Proven teaching experience with children is a MUST

Tonkla School is an equal opportunities employer and welcomes applications from all suitably qualified candidates.
Non-Native English speakers are welcome to apply with an IELTS score of 7.5 minimum
If you are interested, please send your CV to email: et_recruitment@tonkla.ac.th

 1. ถ่ายภาพ และ VDO กิจกรรมของโรงเรียน รวมไปถึงการตัดต่อและแต่งภาพ
 2. นำเสนอข่าวสาร หรือรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ยังสื่อ social ต่าง ๆ ของโรงเรียน
 3. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ธงโรงเรียน ป้ายโรงเรียน
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

​สวัสดิการ

ประกันสังคม

เงินเดือน

15,000 – 18,000 บาท

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : หญิง/ชาย / อายุ 27 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 4. รับผิดชอบงานได้ดี มีความเรียบร้อยและมีความอดทน
 5. ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำงานให้เต็มความสามารถ
 6. เรียนรู้งานใหม่ได้เร็วและมีความใส่ใจในงาน
 7. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน
 8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 9. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน

1 ตำแหน่ง

 1. สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 2. จัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
 3. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา
 4. ประเมินนักเรียนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 5. ร่วมพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน

​สวัสดิการ

ประกันสังคม

​เงินเดือน

15,000 – 18,000 บาท

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : หญิง/ชาย / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ 1-2 ปีขึ้นไป (ถ้ามีความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทาง Open Approach  จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีวิธีคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการกับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 5. มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 6. มีความรัก ความอ่อนโยน และความสุขเมื่ออยู่กับเด็ก 
 7. มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ 
 8. มีพันธสัญญาต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
 9. มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและนักเรียนอย่างมีความสุข

จำนวน

1 ตำแหน่ง

 1. สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 2. จัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
 3. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา
 4. ประเมินนักเรียนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 5. ร่วมพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน

​สวัสดิการ

ประกันสังคม

​เงินเดือน

15,000 – 18,000 บาท

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : หญิง/ชาย / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ 1-2 ปีขึ้นไป (ถ้ามีความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง Open Approach จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีวิธีคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการกับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 5. มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 6. มีความรัก ความอ่อนโยน และความสุขเมื่ออยู่กับเด็ก 
 7. มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ 
 8. มีพันธสัญญาต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
 9. มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและนักเรียนอย่างมีความสุข

จำนวน

1 ตำแหน่ง

 1. ดำเนินการเรื่องงานเอกสารภายในแผนก
 2. ให้ความช่วยเหลือครูชาวต่างประเทศในเรื่องเอกสารประกอบการสอน อุปกรณ์สำนักงาน
 3. ดำเนินการเรื่องเอกสารการต่อ visa/work permit, สัญญาจ้าง ของครูชาวต่างประเทศ
 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

​สวัสดิการ

ประกันสังคม

​เงินเดือน

15,000 – 18,000 บาท

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : หญิง/ชาย / อายุ 27 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 4. รับผิดชอบงานได้ดี มีความเรียบร้อยและมีความอดทน
 5. ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำงานให้เต็มความสามารถ
 6. เรียนรู้งานใหม่ได้เร็วและมีความใส่ใจในงาน
 7. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน
 8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 9. มีพันธสัญญาต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
 10. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

จำนวน

1 ตำแหน่ง

 1. ดูแลความเรียบร้อยของห้องพยาบาล และมีเวชภัณฑ์และหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นใช้อย่างเพียงพอ
 2. จัดทำแบบฟอร์มหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล เช่น ใบเบิกซื้อยาประจำเดือน
 3. ตรวจสอบข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาดในปัจจุบัน และค่า PM2.5 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่บุคลากรทราบ
 4. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับอุบัติเหตุ
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

​สวัสดิการ

ประกันสังคม

​เงินเดือน

15,000 – 18,000 บาท

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
 2. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 3. มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่าง ๆ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 5. มีใจรักบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวสะอาด เรียบร้อยดูดี

จำนวน

1 ตำแหน่ง

 1. ดูแลงานทะเบียนนักเรียน เช่น แจ้งเข้าระบบ ลาออก พักการเรียน เป็นต้น
 2. ดูแลงานนมโรงเรียนและเงินอุดหนุนของนักเรียน
 3. จัดทำรายงานประจำเดือนเพื่อส่งยังราชการ
 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

​สวัสดิการ

ประกันสังคม

​เงินเดือน

15,000 – 18,000 บาท

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : หญิง/ชาย / อายุ 27 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 3. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 4. รับผิดชอบงานได้ดี มีความเรียบร้อยและมีความอดทน
 5. ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำงานให้เต็มความสามารถ
 6. เรียนรู้งานใหม่ได้เร็วและมีความใส่ใจในงาน
 7. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน
 8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

จำนวน

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1. สอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
2. จัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา
4. ประเมินนักเรียนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ร่วมพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก
มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เรียนรู้งานใหม่ได้เร็วและมีความใส่ใจในงาน
มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สวัสดิการ

ประกันสังคม

ช่องทางการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทางอีเมล์

รายละเอียดงาน

1. ดูแลเรื่องเมนูอาหาร และการสั่งซื้อวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารของเด็กภายในโรงเรียน
2. สั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ประจำเดือนของแต่ละแผนกภายในโรงเรียน
3. สั่งซื้ออุปกรณ์ หรือของใช้ที่จำเป็นภายในโรงเรียน
4. ติดต่อและสั่งซื้อวัสดุสำหรับการก่อสร้าง เพื่อบำรุงรักษาภายในโรงเรียน
5. ติดต่อผู้รับเหมาที่เข้ามาดูงาน หรือประเมินหน้างานภายในโรงเรียน
6. ดูแลความเป็นระเบียบ การทำงานของพนักงานแผนกครัว
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่ทิ้งงาน
มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
มีความคล่องตัว สามารถในการบริการจัดการงานต่าง ๆ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดีมาก
มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สวัสดิการ

ประกันสังคม

ช่องทางการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทางอีเมล์

รายละเอียดงาน

1. บริหารจัดการงานภายในแผนก และส่วนงานรับสมัครนักเรียนใหม่
2. บริหาร จัดการงบประมาณภายในแผนกและดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียน
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกับผู้ที่มาติดต่อ
4. บริหารจัดการงานในส่วนการรับสมัครนักเรียนใหม่ เช่น ระบบการประสานงาน ระบบเอกสาร เป็นต้น
5. ดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อยภายในบริเวณ Lobby
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
มีใจรักบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวสะอาด เรียบร้อยดูดี
สามารถประสานงานกับคนอื่นได้ สื่อสารตรงไปตรงมา
หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สวัสดิการ

ประกันสังคม

ช่องทางการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทางอีเมล์

ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ กรุณาส่งประวัติการทำงานมาที่

HRtonklaschool@tonkla.ac.th

ส่วนงานบุคคล 053-345912

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า