หลักสูตรปฐมวัย

Kindergarten Curriculum

from Finland

โรงเรียนต้นกล้า ใช้หลักสูตรปฐมวัยบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้ของ HEI Schools Teacher Toolkit จากฟินแลนด์ เพื่อยกระดับให้เกิดมาตรฐานระดับสากล มาพร้อมกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบฟินแลนด์ โครงสร้างหลักสูตร สื่อการสอน เครื่องมือการประเมิน และการพัฒนาศักยภาพครูให้สูงยิ่งขึ้นไปผ่านการแลกเปลี่ยนกับทีม HEI Schools ประเทศฟินแลนด์อย่างสม่ำเสมอ

หลักสูตรปฐมวัยผสมผสานกับกระบวนการเรียนรู้ของ HEI Schools Teacher Toolkit

โดยรูปแบบการพัฒนากิจกรรมของ Hei School มาจากนักวิจัยและงานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศฟินแลนด์

HEI Schools หรือ Helsinki International Schools ก่อตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ออกแบบโรงเรียนและการออกแบบการศึกษาปฐมวัย การฝึกอบรมครู บนพื้นฐานงานวิจัย แบบในกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์  ตลอดจนให้การสนับสนุนผู้ที่เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง HEI Schools ได้เปิดโรงเรียนอนุบาลนานาชาติมาแล้วในเกือบ 30 ประเทศทั่วโลก

HEI Schools Teacher Toolkit X Tonkla School

โรงเรียนต้นกล้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Learn through play มาเป็นระยะเวลากว่า 12 ปีนับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งโรงเรียน องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ต้นกล้ามีผนวกกับแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้จากประเทศฟินแลนด์ จะช่วยยกระดับให้เกิดคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับสากล

กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น

(Learn through play)

การเล่นคือวิธีการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติที่สุดของเด็กเล็ก ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลในประเทศฟินแลนด์จึงได้ออกแบบให้กิจวัตรประจำวันของเด็กๆ ต้องมีการเล่นรวมอยู่ด้วย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของ HEI Schools Teacher Toolkit จึงมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกสนาน

ที่เห็นว่าเด็กเล่น แท้จริงคือการเรียนรู้

ออกแบบการเรียนวิชาการเข้าไปในกระบวนการเล่นอย่างแนบเนียนคือจุดแข็งของหลักสูตรนี้ เพราะการเล่นคือกระบวนการพัฒนาเด็กๆ อย่างรอบด้าน พัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ ความมั่นใจทั้งทางสังคมและวิชาการ ขยายศักยภาพความสามารถที่เหมาะสมกับวัย โดยทีมครูที่ได้ใช้หลักสูตรนี้จะสามารถออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะเพื่อชีวิตของเด็กๆ พร้อมๆ กับเนื้อหาวิชาการที่อยู่ในทุกๆ กิจกรรม

ลูกเรียนแล้ว จะได้อะไรบ้าง

“ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นไปได้จากจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างเป็นระบบ”

นักเรียนต้นกล้าจะเป็นผู้ที่มีทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างมีความสุขที่สมดุลกัน พวกเขาจะเติบโตมาพร้อมกับการใช้จินตนาการ ร่วมกับการฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ โดยการใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน พวกเขาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมกันนั้นนักเรียนต้นกล้าจะได้พัฒนาทักษะชีวิต การจัดการดูแลตนเอง การรู้จักตนเอง และการแบ่งปันกับผู้อื่นและโลกใบนี้

Teacher Alisa Pyykkönen ผู้ดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ HEI Schools

เด็กๆ จะได้

ความคิดสร้างสรรค์ การเล่น การสำรวจ การเสริมแรง และทักษะทางอารมณ์-สังคม มากขึ้น

เราจะลด

วัดผล สอบ ความเครียด การแข่งขัน และการสอนแบบเดิมๆ ให้น้อยลง

ตัวอย่างกิจวัตรประจำวันของระดับชั้นอนุบาล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า